ขายดาวน์ 177 ขายด่วน 1136 หลุดดาวน์ 9 เฟอร์นิเจอร์ครบ 1208 ใหม่เอี่ยม 598 ตกแต่งใหม่ 383 ขายพร้อมผู้เช่า 99 ขายโดยเจ้าของ 1344 ขายโดยโครงการ 90 พรีเซลล์ โครงการ 54 ราคาถูก 1589 พร้อมอยู่ 1503 ทรัพย์ธนาคาร 4