ขายดาวน์ 177 ขายด่วน 1133 หลุดดาวน์ 9 เฟอร์นิเจอร์ครบ 1206 ใหม่เอี่ยม 597 ตกแต่งใหม่ 382 ขายพร้อมผู้เช่า 99 ขายโดยเจ้าของ 1342 ขายโดยโครงการ 90 พรีเซลล์ โครงการ 54 ราคาถูก 1584 พร้อมอยู่ 1499 ทรัพย์ธนาคาร 4