ขายดาวน์ 180 ขายด่วน 1142 หลุดดาวน์ 9 เฟอร์นิเจอร์ครบ 1216 ใหม่เอี่ยม 610 ตกแต่งใหม่ 384 ขายพร้อมผู้เช่า 98 ขายโดยเจ้าของ 1350 ขายโดยโครงการ 92 พรีเซลล์ โครงการ 54 ราคาถูก 1599 พร้อมอยู่ 1515 ทรัพย์ธนาคาร 4