ขายดาวน์ 177 ขายด่วน 1135 หลุดดาวน์ 9 เฟอร์นิเจอร์ครบ 1207 ใหม่เอี่ยม 598 ตกแต่งใหม่ 383 ขายพร้อมผู้เช่า 99 ขายโดยเจ้าของ 1343 ขายโดยโครงการ 90 พรีเซลล์ โครงการ 54 ราคาถูก 1588 พร้อมอยู่ 1502 ทรัพย์ธนาคาร 4