ยินดีต้อนรับสู่ 9asset.com สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ 02-7197767 info@9asset.com
TH - ENError Query [SELECT *,tb_project.category_ID as category_ID,tb_project.project_ID as project_ID ,tb_project.project_Name_TH as project_Name_TH ,tb_project.project_Name_EN as project_Name_EN ,(SELECT promotion_Approve FROM tb_promotion WHERE project_ID = tb_project.project_ID AND promotion_Status = 1 AND promotion_Date_Start <= '2017-03-29 08:31:14' AND promotion_Date_End >= '2017-03-29 08:31:14' ) as Date_Approve FROM tb_project LEFT JOIN tb_category ON tb_project.category_ID = tb_category.category_ID LEFT JOIN province ON tb_project.PROVINCE_ID = province.PROVINCE_ID LEFT JOIN amphur ON tb_project.AMPHUR_ID = amphur.AMPHUR_ID LEFT JOIN tb_promotion ON tb_project.project_ID = tb_promotion.project_ID WHERE tb_category.category_Status=1 AND tb_category.category_ID in(1,2,3,4,9,24) AND tb_project.project_Status=1 group by tb_project.project_ID]