ยินดีต้อนรับสู่ 9asset.com สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ 081-713 1812 info@9asset.com, 9asset.com@gmail.com
TH - EN

รถไฟฟ้า

Error Query [SELECT * FROM tb_project as t1 LEFT JOIN tb_category as t2 ON t1.category_ID=t2.category_ID LEFT JOIN tb_transportation ON t1.project_ID = tb_transportation.project_ID LEFT JOIN tb_transportation ON t1.project_ID = tb_transportation.project_ID LEFT JOIN tb_mass_transit as t3 ON tb_transportation.mass_transit_ID=t3.mass_transit_ID LEFT JOIN tb_mass_line as t4 ON t3.mass_transit_Line = t4.ID WHERE (t1.project_Review_TH!='' or t1.project_Review_EN!='') AND t1.project_Status=1 AND tb_transportation.transportation_Type=1 AND t3.mass_transit_Line = '1' AND tb_transportation.transportation_Type=1 AND tb_transportation.mass_transit_ID = '5' ]