-เดอะแกรนด์-บ้านาราชพฤกษ์-4783โครงการใหม่ www.diamondhouse.co.th