แผนที่

รถไฟฟ้า

ห้างสรรพสินค้า

มหาวิทยาลัย

  • นอร์ท เชียงใหม่  หางดง5.44 กม.
  • เชียงใหม่ เชียงใหม่6.42 กม.
  • พายัพ เชียงใหม่6.94 กม.
  • ราชภัฏ เชียงใหม่  เชียงใหม่6.96 กม.

โรงพยาบาล

  • เชียงใหม่ ใกล้หมอ 3.84 กม.
  • หางดง 4.45 กม.
  • ราชเวชเชียงใหม่ 4.46 กม.
  • สวนปรุง 5.16 กม.
  • ค่ายกาวิละ 5.43 กม.
  • มหาราช นครเชียงใหม่ 5.79 กม.

สวนสาธารณะ


ลิ้งแนะนำ