แผนที่

รถไฟฟ้า

ห้างสรรพสินค้า

มหาวิทยาลัย

  • ราชภัฏ พิบูลสงคราม พิษณุโลก3.49 กม.

โรงพยาบาล

  • รัตนเวช 0.45 กม.
  • พุทธชินราช 0.90 กม.
  • ค่ายสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช 1.16 กม.
  • มหาวิทยาลัยนเรศวร 7.11 กม.

สวนสาธารณะ


ลิ้งแนะนำ