แผนที่

รถไฟฟ้า

 • สายสีแดงเข้ม ธรรมศาสตร์รังสิต6.15 กม.

ห้างสรรพสินค้า

 • โฮมโปร รังสิต2.24 กม.
 • ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต2.48 กม.
 • โบ๊เบ๊ พลาซ่า 4.55 กม.
 • เจ๊ เล้ง พลาซ่า 9.02 กม.
 • บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ9.79 กม.
 • ไอที สแควร์ หลักสี่9.88 กม.

มหาวิทยาลัย

 • รังสิต รังสิต4.57 กม.
 • ปทุมธานี 4.57 กม.
 • อีสเทิร์นเอเชีย ธัญบุรี7.09 กม.
 • เทคโนโลยี ราชมงคล ธัญบุรี ธัญบุรี7.48 กม.
 • ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ บางปะอิน7.49 กม.
 • นเรศวร  กรุงเทพฯ9.06 กม.

โรงพยาบาล

 • ภัทร ธนบุรี 1.66 กม.
 • ปทุมเวช 2.58 กม.
 • เอกปทุม 3.26 กม.
 • ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 3.40 กม.
 • แพทย์รัสิต 4.28 กม.
 • แพทย์รังสิต 4.28 กม.

สวนสาธารณะ

 • รมย์มณีทุ่งสีกัน 7.38 กม.
 • สมเด็จ พระศรีนครินทร์ นนทบุรี7.60 กม.

ลิ้งแนะนำ